Schoul 2

Fir weider Fotoën, op d'Foto klicken.

Am Cours „Schoul 2“ ginn d’Übungen nach weider verdéiwt a mat neien Exercicen kompletéiert. De Programm begräift 3 Deeler.

weider Detailer

Machen Sie aus Ihrem Hund einen angenehmen Partner !
Besuchen Sie unsere etwas andere Hundeschule.

Dog Meeting Hunchereng (Beetebuerg / Bettemburg)

école pour chiens à Huncherange près de Bettembourg

© Dog Meeting 2007-2018 |  00001