Teenager Training

Fir weider Fotoën, op d'Foto klicken.

Training fir Hënn tëscht 6 a 15 Méint. -
An dësem Cours ginn déi jonk Hënn op d’Schoul 1 virbreed, awer och nach aner Übungen si virgesinn fir eisën dynameschen Teenies méiglechst vill Ofwiesslung ze bidden.
De Cours ass um Terrain an op anere Plazen.

weider Detailer

Machen Sie aus Ihrem Hund einen angenehmen Partner !
Besuchen Sie unsere etwas andere Hundeschule.

Dog Meeting Hunchereng (Beetebuerg / Bettemburg)

école pour chiens à Huncherange près de Bettembourg

© Dog Meeting 2007-2018 |  00002