Coursen am Iwwerbléck

         
  WELPESCHOUL
2 bis 6 Méint
2018
weider Informatiounen
         
  TEENAGER TRAINING
6 bis 15 Méint
09/2018
weider Informatiounen
         
  SCHOUL 1
vun 12 Méint un
09/2018
weider Informatiounen
         
  SCHOUL 2
... no der Schoul 1
03/2019
weider Informatiounen
         
  SCHOUL 3
... no der Schoul 2
02/2019
weider Informatiounen
         
  AGILITY
Sport fir Hond a Mënsch
2019
weider Informatiounen
         
  EENZELTRAINING
Individuel op R-V
2018
weider Informatiounen
         
  LËSCHTENHËNN
Gesetz vum 9.5.2008
 
Un den Ufank / Menu

um Clavier Tast
"Home" / "End"
fir erop oder erof