Welpeschoul

Fir Welpen tëschent 2 a 6 Méint - Um Terrain an nach op anere Plazen !

Welpeschoul: Eng artgerecht Erzéiung an eng gutt Sozialiséierung sinn d’Viraussetzungen fir een optimalt Zesummeliewen an der Gesellschaft. An eiser Schoul léiert de Welpe nët nëmmen den Ëmgang mat aneren Hënn mee och duerch ongewinnte Situatiounen kann dee klenge Mupp scho ganz fréi ee starkt Verhalen entwéckelen. Wat den Hond am Welpenalter léiert vergësst en net. Fir eis optimal mat de klenge Muppen ze beschäftegen ass d'Zuel an eiser Welpeschoul limltéiert.

Hondsschoul - Welpeschoul - Dog Meeting Hunchereng bei Beetebuerg